fbpx

POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSHANTERING ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Change is Beautiful (hädanefter också benämnt som “CIB”, “vi” eller “oss”), är väldigt måna om din integritet och gör vårt yttersta för att skydda och varsamt behandla den personliga information som du väljer att anförtro oss med.

Veronika Ambertson är personuppgiftsansvarig för den information som CIB behandlar, för att den endast används för det syfte som den sparats, och för att den skyddas från obehörig användning, i enlighet med GDPR, den dataskyddsförordning som gäller inon EU/EES.

Genom vilka kanaler delges CIB personuppgifter?

CIB använder ett flertal digitala kanaler för att kommunicera med dig på olika vis, så som hemsida, epost, sociala medier, kurs/medlems-portal, kommunikations- och boknings-plattformar. Därutöver använder vi internt olika digitala system för att lagra och behandla information, så som Google och Asana. Denna policy gäller för samtliga CIBs digitala kanaler och verktyg. 

Personuppgifter kan också komma att samlas in under tex samtal, föreläsningar och andra event. Denna policy täcker även sådan information som överlåtits eller antecknats manuellt vid sådana tillfällen.

Vad är personuppgifter?

Enligt Datainspektionen är personuppgifter “[all] slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. I praktiken handlar det t.ex. om namn, kontaktuppgifter, foton, och annan information om dig som individ.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Behandling innefattar både passiv (t. ex. lagring) och aktiv (t. ex. insamling, ändring, organisering, bearbetning, användning och radering) av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas av CIB?

När du kommunicerar eller på annat vis interagerar med CIB, direkt, via sociala medier eller andra digitala kanaler, lagras eventuellt uppgifter om dig. Dessa kan vara namn och kontaktuppgifter (email/telefonnummer), information om hur du använder CIBs digitala kanaler, tjänster och produkter.

Vid kontakt eller annat interagerande på CIBs sidor, profiler i sociala medier och andra tredjepartsplattformar, såsom Facebook, Instagram, LinkedIn och Zoom, tar CIB eventuellt emot viss information från din profil och användande av plattformen. Varje sådan plattform eller kanal har en egen policy som dikterar användandet av den specifika tjänsten.

Vid köp av tjänst eller produkt samlas sådan information in som är nödvändig för att skriva kontrakt, utföra tjänst/leverera produkt, samt genomföra betalningar.

När raderas personuppgifterna?

Personuppgifter behandlas av CIB enbart så länge som det behövs för att syftet med uppgifterna ska kunna uppfyllas, eller så länge som CIB har laglig rätt och skyldighet att hantera uppgifterna. CIB har etablerade processer för att regelbundet gallra information som inte längre behövs för att uppfylla syftet.

Känslig information

För att undvika obehörig tillgång till känslig information, förmedla inte denna via formulär på hemsidan, genom sociala medier, eller epost. Till känslig information räknas t. ex. etniskt ursprung, religion, politiska åsikter, hälso- och biometrisk information.

För vilka ändamål behandlar CIB personuppgifter?

CIB samlar in och behandlar personuppgifter för att:

  • tillhandahålla de tjänster och produkter du köpt, behandla betalningarna för dem, och administrera de överenskommelser CIB har med dig.
  • kommunicera med dig i samband med tjänste-/produkt-leverans, informationsdelning, kundtjänstärenden, osv; som kan ske via email, telefon, formulär, sociala medier eller andra kommunikations-plattformar.
  • få statistik och göra analys över användningen av hemsidan och/eller digitala kanaler.
  • kunna erbjuda relevant information och tjänster.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

CIB behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dina personuppgifter behandlas då det är nödvändigt för att kunna leverera enligt CIBs överenskommelse med dig, möta behovet av kundservice och vid andra legitima och berättigade intressen, så som marknadsföring och delande av information.

Samtycke

När CIB behandlar dina personuppgifter för ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så inhämtar CIB ditt samtycke i förväg. Samtycke innebär att du får göra ett aktivt val genom att t. ex. klicka i en ruta eller skriva under ett dokument som specifikt indikerar ditt samtycke.

Utlämnande av personuppgifter

I de fall då CIB anlitar externa samarbetspartners eller leverantörer som innebär att de får tillgång till dina personuppgifter, så undertecknar CIB avtal med dessa parter för att försäkra oss om att dina personuppgifter behandlas med samma nivå av försiktighet och integritet även av dem. Vid utredning av brott eller annan laglig skyldighet, kan CIB komma att lämna ut personuppgifter till myndighet så som polis eller annan berättigad tredje part.

Externa länkar & samarbeten

CIB har ibland samarbeten och rekommenderar eller refererar vidare till andra organisationer, hemsidor, el. dyl. CIB har för närvarande två  formella samarbeten med Adlibris.se och BrightLineEating.com. CIB kan komma att motta ersättning för varor eller tjänster du köper från dessa samarbetspartners efter att ha klickat en länk CIB delat. Detta påverkar inte det pris du betalar för varan eller tjänsten.

Denna policy är begränsad till information som CIB samlar och behandlar genom CIBs egna digitala kanaler. I de fall du följer länkar från CIBs digitala kanaler till externa webbadresser bör du ta del av dessa sidors policy för personuppgiftsbehandling, då CIB inte kontrollerar dessa.

Rättigheter enligt GDPR

Du har rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade
  • avböja att personuppgifterna används för direkt marknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna

Läs mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Ändringar

CIB kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av hittar du alltid på hemsidan.

Kontaktinformation

Om du har frågor om hur CIB behandlar dina personuppgifter, eller vill utnyttja någon av dina rättigheter enligt GDPR (se ovan), är du välkommen att kontakta Veronika Ambertson på veronika@changeisbeautiful.se, eller via post: Change is Beautiful; Vasagatan 18; 541 50 Skövde.